Razumevanje interakcij koloidov (mikroorganizmov in biomolekul) s površinami in med seboj je ključni dejavnik, ki lahko vodi do izboljšav na številnih področjih, kot je biotehnološka industrija ali razvoj nano-nosilcev za dostavo zdravil. Te interakcije je mogoče preučevati in analizirati z uporabo različnih orodij in tehnik, kar je tudi glavni cilj programa SURBIO!

Dejavnosti Instituta Jožef Stefan in konzorcijskih partnerjev bodo usmerjene zlasti v:

    • Izobraževanje o najsodobnejših analitičnih metodah za preučevanje interakcij mikrobne celične površine in mikrobnih celičnih koloidov z namenom lažje uporabe v prihodnosti

    • Izboljšanje zmogljivosti iterativnih mokro-suhih metodologij, ki se uporabljajo za dešifriranje zapletenih interakcij med celicami in celično površino z uporabo tehnik sistemske biologije (celična fiziologija)

    • Olajšanje izmenjave znanja, ocen in priporočil glede politik o raziskavah in uporabi interakcij med celicami in celično površino.

UČINKI

Rezultati raziskav s področja površinske in koloidne biologije, ki prinašajo oprijemljive učinke na presečišču znanosti o materialih in molekularne mikrobiologije

Izboljšan prenos znanja

Večje zanimanje za površinske in koloidne biološke raziskave

Povečano število recenziranih publikacij o tej temi

Povečanje števila patentov

Pogodbene raziskave za industrijo na vseh interesnih področjih (odstranjevanje odpadkov, papirna industrija, proizvodnja hrane, farmacija)

Standardizacija metodologij

Nove priložnosti za analitično testiranje

Razširjen nabor testabilnih vzorcev

Mednarodna prepoznavnost slovenskega raziskovalnega področja