SURFBIO

bo vplival na številne ključne industrijske panoge, kot so farmacevtski/biotehnični sektor, zdravstveni sektor, proizvodnja in predelava hrane ter upravljanje voda. Vpliv inovacijskega vozlišča SURFBIO na podatke za posamezne industrije bo zagotovljen s tesnim sodelovanjem z industrijskim odborom.

Preverite, kdo so naši podporni subjekti!