Institut Jozef Stefan

Institut Jožef Stefan je vodilni slovenski znanstvenoraziskovalni inštitut, ki pokriva širok spekter temeljnih in uporabnih raziskav. Zaposluje približno 1050 strokovnjakov za naravoslovne vede, vede o življenju in inženiring.

Področja delovanja vključujejo proizvodne in nadzorne tehnologije, komunikacijske in računalniške tehnologije, tehnologije znanja, biotehnologije, nove materiale, okoljske tehnologije, nanotehnologije in jedrski inženiring.

Poslanstvo Instituta Jožef Stefan je v zbiranju in razširjanju znanja na najvišji ravni naravoslovnih in tehniških znanosti za blagostanje družbe, zlasti prek izobraževanja, učenja, raziskovanja in razvoja visoke tehnologije na najvišji mednarodni ravni odličnosti.

Universidad de Burgos

ICCRAM (Mednarodni raziskovalni center za kritične surovine in napredne industrijske tehnologije) je bil ustanovljen leta 2014 kot kompetenčni center Univerze v Burgosu, ki se osredotoča na kritične surovine. Raziskovalne dejavnosti centra potekajo v štirih glavnih smereh, pri čemer je cilj vsake od njih razvoj novih naprednih materialov (sinteza nanomaterialov, računalniška simulacija, nanovarnost in trajnost).  Na podlagi teh smeri ICCRAM na evropski ravni naslavlja različne teme (nadomestitev kritičnih surovin, oblikovanje novih materialov, biofizika, biotehnologija, industrijska tehnologija, učinkovito upravljanje virov, krožno gospodarstvo in ekološke inovacije itd.).

ICCRAM je vključen v številne evropske projekte, financirane v okviru evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, med katerimi nekatere sodijo v steber znanstvene odličnosti Marie Skłodowska Curie ali konkurenčni program FET OPEN oziroma NMBP program in družbeni izziv 5, povezan z okoljem in surovinami.

ICCRAM je vodilni akter v številnih mednarodnih organizacijah, kot je PROMETIAEvropsko partnerstvo za inovacije na področju surovin (EIP-RAW MATERIALS),  organizacija Nanosafety Cluster ali Združenje nanotehnoloških industrij.

Univerza Wageningen

Univerza v Wageningenu je del izobraževalne ustanove Wageningen University & Research in je edina univerza na Nizozemskem, ki se posebno osredotoča na temo »zdrave hrane in življenjskega okolja«. To počne prek tesnega sodelovanja z vladami in gospodarstvom.

Tukajšnje raziskave in izobraževanje so osnovani na temeljnem znanstvenem pristopu in tako izrazito usmerjene v praktično uporabnost. To je mogoče doseči s tesnim sodelovanjem med različnimi strokovnimi področji, vključno z naravoslovnimi in družbenimi vedami. Na ta način je Univerzi v Wageningenu uspelo zavzeti integriran pristop k aktualnim družbenim temam, kot so podnebne spremembe, nezdrav življenjski slog, nenehni pritiski na naše življenjsko okolje in dobro počutje živali.

Raziskovalci z Univerze v Wageningenu aktivno delujejo po vsem svetu, poleg tega univerza gosti več kot 100 študentov iz različnih držav po svetu. Njeno poslanstvo je raziskati potencial narave za izboljšanje kakovosti življenja.

Univerza Wageningen je del izobraževalne in raziskovalne ustanove Wageningen University & Research. Wageningen University & Research vključuje poleg Univerze Wageningen tudi več raziskovalnih institutov. Wageningen University & Research deluje na več lokacijah po vsej Nizozemski. Precejšnje število učiteljev, profesorjev in zaposlenih deluje v tamkajšnjem kampusu v Wageningenu.

Helmotlz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf je članica Združenja nemških raziskovalnih centrov Helmhotz, ki išče nova spoznanja za ohranjanje in izboljšanje človeškega življenja. Prav zato HZDR na svojih lokacijah v Dresdnu in drugod izvaja raziskave s področij energije, zdravja in snovi. Njene velikopotezne zmogljivosti so na voljo tudi zunanjim gostom iz vsega sveta, ki tu lahko poskušajo najti odgovore na pomembna vprašanja naše družbe.

HZDR tesno sodeluje z drugimi raziskovalnimi institucijami znotraj mreže Helmhotz in univerzami ter neuniverzitetnimi partnerji za oblikovanje strateških partnerstev, kot je koncept DRESDEN.

Universiteit Gent

Univerza v Gentu sodi med 100 najboljših in je ena od največjih univerz v Belgiji. Njenih 11 fakultet ponuja prek 200 študijskih programov in izvaja poglobljene raziskave s širokega spektra znanstvenih področij.

Axia Innovation

AXIA Innovation je evropsko podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem in nudi celostne svetovalne storitve. Osredotoča se na spremljanje in podporo podjetjem v vseh fazah razvoja poslovanja in komercializacije proizvodov.

Podjetje zagotavlja celosten in podroben pristop k najučinkovitejšemu načinu odziva na potrebe strank, ki se začne pri strateškem razmišljanju in sega vse do izvedbe projekta.

Podjetje AXIA Innovation temelji na sinergiji med štirimi glavnimi smermi storitev: Vodenje projektov, inovacijsko upravljanje, prenos tehnologije ter komunikacija in dizajn.

Tovrstno znanje in izkušnje podjetju omogočajo posredovanje v vseh fazah projekta in strankam zagotavljajo rešitve »vse na enem mestu«. Slednjemu botruje tudi sodelovanje z uveljavljenimi evropskimi univerzami in raziskovalnimi instituti ter široko mrežo industrijskih partnerjev.