Dogodki

  • Spletni seminar na temo postopkov za analizo koloidnih interakcij in lastnosti z AFM-RAMAN mikroskopijo in drugimi spektroskopskimi metodami

 

  • Spletni seminar na temo postopkov za analizo površinskih in koloidnih interakcij in lastnosti z interferometrično mikroskopijo in inovativnimi pristopi radioaktivnega označevanja

 

  • Spletni seminar s podrobnim opisom najsodobnejših pristopov, tehnologij in orodij za izolacijo, sekvenciranje in analizo podatkov mikrobnega genoma

 

  • Spletni seminar o analizi transkriptomike: od eksperimentalne zasnove do analize podatkov.

 

  • Spletni seminar o pripravi vzorcev in najsodobnejših tehnologijah za proteomično analizo.

 

  • Spletni seminar o metabolomičnih analitičnih pristopih in integraciji

 

  • Spletni seminar o računskih metodah za analizo bioloških podatkov